План заходів, спрямованних на запобігання та протидію

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в освітньому середовищі у ПЗ гімназії “Соломон” на 2020/2021 н.р.

(згідно наказу 147 від 03.09.2020 р.)

Найменування завданняНайменування заходівВідповідальний за виконанняСтрок виконання
1. Сприяння створенню безпечного освітнього середовища в гімназії1.1. Інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу про розвиток навичок конструктивного спілкування з метою запобігання та протидії всіх форм, причин і наслідків булінгу:
– бесіди з учнями щодо попередження та вирішення конфліктних, проблемних ситуацій;
– відео та  інтернет матеріали;
– консультування фахівців (ЮП, юстиція; Малик І.І.).
Адміністрація гімназіїПостійно
1.2. Забезпечення координації та взаємодії між класними керівниками, вчителями, батьками, учнями, адміністрацією гімназії з питань попередження та усунення проявів булінгу:
– обговорення питання попередження булінгу на нарадах, педрадах.
Адміністрація гімназіїЗа потреби
1.3. Ведення класними керівниками журналу класного спостереження за мікрокліматом у класі та фіксування проблемних питань.Класний керівникПостійно
1.4. Вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу:
– індивідуально-корекційні бесіди;
– зворотній зв’язок з батьками;
– діагностика.
ПсихологЗа потреби
2.Забезпечення створення в гімназії безпечного освітнього середовища2.1. Ознайомлення класних керівників та вчителів початкових класів з наказом та заходами, спрямованими на запобігання та протидію булінгу в навчальному закладі.Адміністрація гімназіїЩороку
2.2. Запродовження викладання курсу «Основи християнської етики»ПедагогиПостійно
2.3. Залучення учнів гімназії до позакласної, гурткової роботи для згуртування колективу.Педагог-організаторПротягом року
2.4. Здійснення моніторингового дослідження ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття (анкетування), рівня тривожності з учнями 9 класів, а також корекційно-відновлювальної, консультаційної роботи з учнями, в яких виявлено ознаки дезадаптації, соціального неблагополуччя.ПсихологЗа потреби (але не менше 2-х разів на навчальний рік)
2.5. Збір, аналіз та реагування на інформацію про булінг в закладі освіти.ДиректорОдин раз на рік
2.6. Створення в гімназії комісії щодо реагування на випадки домашнього насильства та булінгу.ДиректорВересень
2.7. Розміщення на веб-сайті закладу інформації щодо запобігання та протидії булінгу.Вчитель інформатикиДо початку навчального року
2.8. Інформування про випадки булінгу у закладі засновників закладу.Адміністрація закладуЗа потреби
2.9. Батьківський всеобуч: правила поведінки учнів в навчальному закладі.Адміністрація закладуЩорічно
2.10. Проведення місячника морального виховання, правоосвітньої та правовиховної роботи.Заступник директора з ВРЛютий